Verejné obstarávania podľa §9 ods.9  
Poradové
číslo
Predmet zákazky Hodnota bez DPH Termín vyhlasenia VO
Termín predloženia ponuky
 
Počet záznamov celkom: 0