Verejné obstrávanie - súhrná správa  
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €
v súlade s § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. NR SR o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úvod
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

2013
1.štvrťrok 2013
2.štvrťrok 2013
3.štvrťrok 2013
4.štvrťrok 2013

2014
1.štvrťrok 2014
2.štvrťrok 2014
3.štvrťrok 2014
4.štvrťrok 2014